logo
homeOnline termín / funkce rezervačního systému online termín

Funkce rezervačního systému online termín

Všechny nabízené tarifní balíčky obsahují stejné funkcionality. Jednotlivé tarifní balíčky se mohou lišit množstevním využívání dané služby, toto omezení je u každého tarifního balíčku explicitně uvedeno.

Rezervační systém

 • Online vytváření rezervací skrze unikátní rezervační odkaz
 • Manuální vytváření rezervací pro stávající i nové klienty
 • Automatizované i manuální změny stavu rezervace
 • Vložení poznámky k jednotlivým rezervacím
 • Nastavení, jak moc dopředu je možné rezervace vytvářet
 • Nastavení, kdy nejpozději před časem rezervace je možné rezervaci vytvořit
 • Nastavení, do kdy je možné rezervaci zrušit bez penalizace
 • Nastavení, automatického schvalování rezervací
 • Nastavení, maximálního počtu vytvořených rezervací na jednoho zákazníka
 • Nastavení, pauzy mezi jednotlivými rezervacemi
 • Základní služby pro jednotlivce
 • Nastavení pravidelné otevírací doby pro všechny základní služby
 • Nastavení pravidelné otevírací doby pro konkrétní základní službu
 • Nastavení platnosti pravidelné otevírací doby pro sudý/lichý týden
 • Nastavení přestávek v rámci pravidelné otevírací doby
 • Nastavení nepravidelné otevírací doby pro všechny základní služby
 • Nastavení nepravidelné otevírací doby pro konkrétní základní službu
 • Vyjímky z otevírací doby základních služeb
 • Skupinové služby
 • Možnost skrýt základní či skupinovou službu pro online rezervace
 • Řešení kolize rezervací základních i skupinových služeb různých profilů

Databáze klientů (CRM)

 • Databáze všech vašich klientů
 • Vyhledávání klientů v databázi
 • Přidání nového klienta do databáze
 • Vkládání poznámek u vybraného klienta
 • Přehled všech budoucích reezrvací vybraného klienta
 • Přehled všech minulých reezrvací vybraného klienta
 • Historie odeslaných email a SMS notifikací pro vybraného klienta

Google kalendář

 • Zobrazení rezervací v rámci Google kalendáře
 • Sdílení kalendáře s vlastním zařízením
 • Manuální synchronizace kalendáře

SMS a E-mailová upozornění

 • Nastavení odesílání emailů klientovi před termínem rezervace
 • Nastavení odesílání emailů klientovi při změně stavu rezervace
 • Nastavení odesílání emailů vám při změně stavu rezervace
 • Nastavení odesílání sms klientovi před termínem rezervace
 • Nastavení odesílání sms klientovi při změně stavu rezervace
 • Nastavení odesílání sms vám při změně stavu rezervace

Manažerské statistiky

 • Filtrování statistik na základě zvoleného intervalu
 • Agregované statistiky rezervací všech profilů (celého podniku)
 • Agregované statistiky SMS a e-mailů všech profilů (celého podniku)
 • Statistiky rezervací jenotlivých profilů (zaměstnanců)

Přístupy zaměstnanců

 • Vytváření zaměstnaneckých profilů

Ostatní funkce

 • Nápověda pro využívání rezervačního systému
 • Správa údajů o vašem podniku
 • Nastavení vlastního loga
 • Přehled účetních dokladů a smluv
 • Nastavení marketingových preferencí
 • Automatizovaná správa tarifních balíčků
 • Změna a reset hesla